skip to Main Content

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

De praktijk is beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat gevolgd wordt is dat alleen mensen in de praktijk toegelaten worden waarvan met vrij grote zekerheid te zeggen is dat ze gezond zijn.

Wel of niet een afspraak kosteloos annuleren?

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoorden, dan wordt u verzocht om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)? Ook verkoudheid door hooikoorts valt hieronder.
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zal u gevraagd worden bij het betreden van de praktijk uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. U wordt verzocht daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken aan en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Back To Top