skip to Main Content

Tarieven & betaling

Er wordt gedeclareerd volgens de codes en tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor het eerste consult mag u uitgaan van code M03 of code T11. De kosten en codes van de behandelingen die volgen, worden met u besproken. U kunt ze ook terugvinden op de begroting en de nota. Een duidelijke toelichting op de gebruikte codes is te vinden op de site www.allesoverhetgebit.nl

Ik verzoek u vriendelijk de nota direct aan de balie te voldoen. Dat kan contant of per pin.

Het is niet vanzelfsprekend dat een behandeling door de mondhygiënist vergoed wordt. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Als u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd of Ohra, dan wordt de nota direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Mocht een deel van de kosten niet vergoed worden, dan verrekent uw zorgverzekeraar dat met u.

Back To Top