skip to Main Content

Werkwijze

Het eerste consult...

Tijdens het eerste bezoek van ongeveer drie kwartier wordt de conditie van uw tandvlees in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt, rekening houdend met uw wensen, een behandelplan opgesteld. Er wordt met u besproken welk resultaat haalbaar is en wat de kosten van de behandeling zijn. Als dat nodig is, overleg ik met uw tandarts.

En daarna…

In één of meerdere vervolgafspraken wordt gewerkt aan het reinigen van tanden en kiezen. Ook kijken we samen hoe u uw gebit thuis het beste kunt verzorgen.
Het resultaat daarvan is te meten na ongeveer drie maanden. Na die tijd zijn meerdere keren per jaar kortere nazorgbehandelingen nodig om uw gebit gezond te houden.

Een verwijzing van uw tandarts is niet nodig, tenzij u verdoving wilt. Dat is echter lang niet altijd nodig.

Niet tevreden?

Tijdens de behandeling zult u merken dat ik al het mogelijke doe u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets misgaan.

Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Blijf er niet mee zitten maar praat er over, dan proberen we er samen uit te komen. Lukt dit niet, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht ter bemiddeling aan te bieden bij de klachtenfunctionaris van de ECKG, waar mijn praktijk bij is aangesloten.

Back To Top